ثقلین (قرآن کریم و عترت پیامبر اکرم)

رسول الله (ص) فرمودند:
نزدیک شده است که مرا فرا خوانند و من اجابت کنم. و همانا من دو شی ء گرانبها را بین شما باقی می گذارم، کتاب خدای عز و جل و عترت خود را. کتاب خدا رشته ای است که از آسمان به زمین کشیده شده و عترت من اهل بیت منند. همانا خدای مهربان مرا خبر داده که این دو هرگز از هم جدا نمی شوند تا در کنار حوض نزد من بیایند. پس بنگرید بعد از من با این دو چگونه رفتار می کنید.

کانال تلگرامی ما: telegram.me/saghaleen

 • ۰
 • ۰🎐 نکته ۱: 

اگر به قدر ترسیدن از یک عقرب، از عِقاب خدا بترسیم، عالَم اصلاح می شود.

 

🎐 نکته ۲:

تو برای خدا باش، خدا و همه ملائکه اش برای تو خواهند بود. «مَن کانَ لله، کان الله لَه».


🎐 نکته ۳: 

سعی کنید صفات خدایی در شما زنده شود؛ خداوند کریم است، شما هم کریم باشید. رحیم است، رحیم باشید. ستاّر است، ستار باشید.


🎐 نکته ۴: 

دل جای خداست، صاحب این خانه خداست. آن را اجاره ندهید. 


🎐 نکته ۵: 

کار را فقط برای رضای خدا انجام دهید، نه برای ثواب یا ترس از جهنّم. 


🎐 نکته ۶: 

اگر انسان علاقه ای به غیر خدا نداشته باشد، نفس و شیطان زورشان به او نمی رسد. 


🎐 نکته ۷: 

اگر کسی برای خدا کار کند، چشم دلش باز می شود. 


🎐 نکته ۸: 

اگر مواظب دلتان باشید و غیر خدا را در آن راه ندهید، آنچه را دیگران نمی بینند شما می بینید. و آنچه دیگران نمی شنوند، شما می شنوید.


🎐 نکته ۹: 

هرکاری می کنید نگویید: "من کردم"، بگویید: «لطف خداست». همه را از خدا بدانید.


 • ۰
 • ۰

‏«قرآن صوتی بیان» را در بازار اندروید ببین:

http://cafebazaar.ir/app/?id=ir.quran.bayan&ref=share

 • ۰
 • ۰

✍ خردمندی


روزی ﺍﻧﻮﺷﯿﺮﻭﺍﻥ ﻓﺮﻣﺎﻥ ﺩﺍﺩ ﺗﺎ ﻫﺮ ﮐﺲ ﺟﻤﻠﻪ ﺣﮑﯿﻤﺎنه ﺍﯼ ﺑﮕﻮﯾﺪ ﺑﻪ ﺍﻭﭼﻬﺎﺭﺻﺪ ﺳﮑﻪ ﻃﻼ ﺑﺪﻫﻨﺪ.

ﺭﻭﺯﯼ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﺍﺯ ﮐﻨﺎﺭ ﻣﺰﺭﻋﻪﺍﯼ ﻣﯽ ﮔﺬﺷﺖ ﭘﯿﺮﻣﺮﺩ ﻧﻮﺩ ﺳﺎﻟﻪ ﺍﯼ ﺭﺍ ﺩﯾﺪﮐﻪ ﻣﺸﻐﻮﻝ ﮐﺎﺷﺘﻦ ﻧﻬﺎﻝ ﺯﯾﺘﻮﻥ ﺍﺳﺖ.

شاه ﺟﻠﻮ ﺭﻓﺖ ﻭﺍﺯ ﭘﯿﺮﻣﺮﺩ ﭘﺮﺳﯿﺪ ، ﻧﻬﺎﻝﺯﯾﺘﻮﻥ ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎﻝ ﻃﻮﻝ ﻣﯽ ﮐﺸﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺑﺎﺭﺑﻨﺸﯿﻨﺪ ﻭﺛﻤﺮ ﺩﻫﺪ، ﺗﻮ ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﺳﻦ ﻭ ﺳﺎﻝ ﺑﺎ ﭼﻪﺍﻣﯿﺪﯼ ﻧﻬﺎﻝ ﺯﯾﺘﻮﻥ ﻣﯽ ﮐﺎﺭﯼ؟ 

ﭘﯿﺮﻣﺮﺩ ﻟﺒﺨﻨﺪﯼﺯﺩ ﻭﮔﻔﺖ : ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﮐﺎﺷﺘﻨﺪ ﻭ ﻣﺎ ﺧﻮﺭﺩﯾﻢ ﻣﺎﻣﯽ ﮐﺎﺭﯾﻢ ﺗﺎ ﺩﯾﮕﺮﺍﻥ ﺑﺨﻮﺭﻧﺪ ... سلطان ﺍﺯ ﺟﻮﺍﺏ ﭘﯿﺮﻣﺮﺩ ﺧﻮﺷﺶ ﺁﻣﺪ ﻭﮔﻔﺖ : ﻭﺍﻗﻌﺎ ﺟﻮﺍﺑﺖ ﺣﮑﯿﻤﺎﻧﻪ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﺍﺩ ﭼﻬﺎﺭﺻﺪ ﺳﮑﻪ ﻃﻼ ﺑﻪ ﺍﻭ ﺑﺪﻫﻨﺪ.


ﭘﯿﺮﻣﺮﺩﺧﻨﺪﯾﺪ

شاه ﮔﻔﺖ : ﭼﺮﺍ ﻣﯽ ﺧﻨﺪﯼ ؟

ﭘﯿﺮﻣﺮﺩ ﮔﻔﺖ : ﺯﯾﺘﻮﻥ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎﻝ ﺛﻤﺮﻣﯽ ﺩﻫﺪ ﺍﻣﺎ ﺯﯾﺘﻮﻥ ﻣﻦ ﺍﻻﻥ ﺛﻤﺮ ﺩﺍﺩ!!!!

باز ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﺍﺩ ﭼﻬﺎﺭﺻﺪ ﺳﮑﻪ ﺩﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﺍﻭ ﺑﺪﻫﻨﺪ


ﭘﯿﺮﻣﺮﺩ ﺑﺎﺯ ﻫﻢ ﺧﻨﺪﯾﺪ ،

ﺍﻧﻮ ﺷﯿﺮﻭﺍﻥ ﮔﻔﺖ : ﺍین باﺭ ﭼﺮﺍ ﺧﻨﺪﯾﺪﯼ؟

ﭘﯿﺮﻣﺮﺩ ﮔﻔﺖ : ﺯﯾﺘﻮﻥ ﺳﺎﻟﯽ ﯾﮏ ﺑﺎﺭ ﺛﻤﺮ ﻣﯽﺩﻫﺪ ﺍﻣﺎ ﺯﯾﺘﻮﻥ ﻣﻦ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺩﻭﺑﺎﺭ ﺛﻤﺮ ﺩﺍﺩ !!! مجددا ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺩﺍﺩ ﭼﻬﺎﺭﺻﺪ ﺳﮑﻪ ﺩﯾﮕﺮ ﺑﻪﺍﻭ ﺑﺪﻫﻨﺪ ﻭﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺍﺯ ﺁﻧﺠﺎ ﺩﻭﺭ ﺷﺪ.


پرسیدند چرا با عجله میروید؟

 گفت : نود سال زندگیِ با انگیزه و هدفمند، ازاو مردی ساخته که تمام سخنانش سنجیده و حکیمانه است ، پس لایق پاداش است.

اگر می ماندم خزانه ام را خالی میکرد ...!!


@amirkabear

 • ۰
 • ۰

🌺 در آرزوی تو 🌺


در آن نفس که بمیرم در آرزوی تو باشم

بدان امید دهم جان که خاک کوی تو باشمبه وقت صبح قیامت که سر ز خاک برآرم

به گفت و گوی تو خیزم به جست و جوی تو باشمبه مجمعی که درآیند شاهدان دو عالم

نظر به سوی تو دارم غلام روی تو باشمبه خوابگاه عدم گر هزار سال بخسبم

ز خواب عاقبت آگه به بوی موی تو باشمحدیث روضه نگویم گل بهشت نبویم

جمال حور نجویم دوان به سوی تو باشممی بهشت ننوشم ز دست ساقی رضوان

مرا به باده چه حاجت که مست روی تو باشمهزار بادیه سهلست با وجود تو رفتن

و گر خلاف کنم سعدیا به سوی تو باشم🌺کانال عرفان🌺


https://telegram.me/joinchat/B9_3rzvfLt3sNkk2m5v3wA

 • ۰
 • ۰
 • ۰
 • ۰

‍ ✨مرحوم خواجه نصیر طوسی از بزرگان و علمای شیعه است. یک نفر نامه‌ای برای او نوشته و در نامه خطاب کرده بود، «ای سگ!». نامه که به دست ایشان می‌رسد، ایشان در جواب می نویسند: «ظاهراً شما اشتباه کرده‌اید. سگ، بدنش پر از مو است؛ اما من بدنم پر مو نیست. سگ با دست و پا راه می رود و من روی دو پا راه می روم. سگ با دهان خود غذا را بر می‌دارد و می‌خورد؛ ولی من با دست‌هایم غذا را بر می دارم و می خورم» و شروع کرده بود اوصاف سگ را با خودش مقایسه کردن و بیان اینکه من این طور نیستم.


❇️اگر چنین نامه‌ای برای من بیاید، من تا زنده هستم می خواهم دنبال او بدوم تا از او انتقام بگیرم.


522/خ/96

 کانال رسمی آیت الله ناصری 

@Naseri_ir


 • ۰
 • ۰

‍ ⚜️حضرت سجاد علیه السلام  در رساله حقوق می فرمایند که:


وظیفه شماست که آبروی همسایه ات را حفظ بکنید

🔹اگر نزد شما آمد، احترامش کنید

🔹در هر حال، مدد کار او باشید

🔹در پی عیب جویی او نباشید

🔹هر کسی یک نقصانی و یک نقطه ضعفی دارد در مقام نباشید که عیب های او را بفهمید

🔹برای پیدا کردن عیب‌های او کنجکاوی نکنید

🔹اگر عیبی از او شنیدید، آن عیب را بپوشانید و افشا نکنید

🔹در سختی ها او را وامگذارید

🔹اگر مشکلاتی برایش پیش آمد، مشکلات او را حل کنید

🔹اگر خدا نعمتی به او داد، بر او حسد مبرید

🔹اگر اشتباهی از او سر زد، از اشتباهات او چشم پوشی کن

🔹نادانی‌های همسایه ات را نا دیده بگیر

🔹اگر کسی غیبت همسایه ات را کرد، روی آتش ها آب بریز، بگو: «آقا این‌طوری نیست. همسایه ما شخص خوبی است»

آبروی او را حفظ کن. اگر غیبت او را کردند، غیبت او را رد کن، این هم از وظایف ما در برابر همسایه مان است

🔹دشمن‌های او را به او معرفی کن، اگر من فهمیدم کسی دشمن او است، به او بگویم: «حواست جمع باشد؛ با تو خرده حساب دارد»

⚜️بعد حضرت سجاد می فرمایند: «نیکویی به همسایه، سبب زیادتی عمر است».

(من لایحضره الفقیه ، ج  2، ص  623)


542/خ/96

 کانال رسمی آیت الله ناصری 

@Naseri_ir

 • ۰
 • ۰
 • ۰
 • ۰

🌸جای شما خالی💐


☘️اگر موبایل گرانقیمت خود را گم کنید دچار چه حالی می‌شوید؟ اگر کیف پر از پول خود را گم کنید چه کار می‌کنید؟ اگر درب حیاط را باز کنید و ببینید که ماشینتان نیست، چه عکس‌العملی انجام می‌دهید؟


☘️در هیاهوی زندگی و کارهای زیادی که برای خودمان ایجاد کرده‌ایم، گاهی فراموش می‌کنیم که نگاهی به خود بیندازیم(1) و خود را پیدا کنیم.


☘️احساس گم‌گشتگی می‌تواند انسان را دچار پوچی کند، ولی #توجه_به _خود(۲)، ارزیابی خود و #معرفت_نفس باعث احساس نسیم آرامش می‌شود.


📚پی‌نوشت‌ها:

۱-امام علی(ع) فرمودند: 🌼در شگفتم از کسی که دنبال گم‌ شده‌اش می‌گردد، ولی دنبال خودش که گم شده، نیست. 🌹 تصنیف غررالحکم، ص۲۳۲، باب جهل نفس.


۲- امام علی(ع) فرمودند:  مَعْرِفَةُ النَّفْسِ أَنْفَعُ‏ الْمَعَارِفِ‏؛ 🍃شناخت نفس بالاترین علم است🌴.  غررالحکم، ح۱۵۱.@jalasate_ostad

 • ۰
 • ۰

«ادب حضور» ما را به ظهور می رساند


هر کس می خواهد زمان ظهور را درک کند، باید «ادب حضور» داشته باشد.


امام زمان هنوز ظهور نفرموده اند، اما حضور دارند. پس من هر چقدر طالب ظهورم، باید همان قدر «ادب حضور» داشته باشم. رعایت ادب در محضر داشته باشم، یعنی کار زشت و کاری که دل آن حضرت را به درد بیاورد، انجام ندهم.


آن که را باشد تمنای ظهور                    پاس می دارد ادب را در حضور 


استاد نیکنام www.montage.ir